Over ons

Vaak wordt de alternatieve geneeswijze gezien als iets zweverigs en niet tastbaars. Dit terwijl in veel gevallen het juist om de basis gaat van het individu…. vandaar dan ook Back Two Basic! We gaan terug naar de oorsprong van de mens. “De mens” bestaat uit lichaam (het transportmiddel), geest (denken, ego, emoties, etc) en ziel. In de huidige maatschappij staat het lichaam en geest centraal en kan je hiervoor volop hulp krijgen. Zwart/wit gezien: Als je lichamelijk iets mankeert kan je terecht in het ziekenhuis. Als je geestelijk iets mankeert kan je naar een psycholoog. Wat volledig onderbelicht is in “de mens” is de ziel… de basis! Deze basis is minimaal 60% van het geheel. In basis is de behoefte van elk mens gelijk. Wij kunnen handvatten geven om weer een balans te komen tussen lichaam, geest en ziel.

In de afgelopen jaren is er veel, heel veel veranderd bij, in en met de mensen en de wereld om ons heen. We zijn een volledig nieuw tijdperk ingegaan en de veranderingen zijn voor de meesten duidelijk zichtbaar maar vooral ook voelbaar. De mens verlangt steeds meer naar eenheid, gelijkheid, liefde, rust, samenzijn maar ook zelfontwikkeling. Dan hebben we het niet over zelfontwikkeling vanuit leren uit boeken zoals de manier waarop de scholen nog steeds werken. We zijn praktisch gezien overgegaan van het industriële tijdperk via het informatie tijdperk en naar het individuele tijdperk.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer kinderen geboren met een hoger bewustzijn en zijn daardoor hooggevoelig of hoogsensitief. Vele kinderen die in de afgelopen jaren geboren zijn vallen onder nieuwetijdskinderen, indigokinderen, kristalkinderen, etc. Zeker sinds 2012 zijn er vele veranderingen opgetreden nadat we, astrologisch, in het Aquarius tijdperk terecht zijn gekomen. De maatschappij loopt in grote lijnen achter op de wensen en behoeften van deze mensen en hierdoor raken vele overprikkeld.

De maatschappij denkt volledig in hokjes en als je niet tussen de maatschappelijk bedachte lijnen functioneert ben je niet gemiddeld en zal je al snel een stempel krijgen van ADHD, PDnos, ODD, ASS, en dergelijke. Hierdoor worden mensen in 1 klap gedegradeerd tot een ziek persoon. Vooral voor jongeren kan dit zeer grote consequenties hebben. Zeg twee keer tegen een kind dat hij/zij lastig is en hij/zij zal zich zo gaan gedragen.

Wij kunnen putten uit een enorme ervaring vanuit het leven, coaching, (groeps)gedrag, systemen tussen ouder(s) en kinderen, (non-verbale) communicatie, werking/biochemie van het lichaam gezien vanuit zowel wetenschappelijke als alternatieve invalshoek, voeding en gedrag, holistisch kijken naar de mens, intuïtieve ontwikkeling, ontwaking, etcetera. Met deze ervaring kunnen wij mensen helpen die thans vaak vastlopen in de huidige hulpverlening.